Γενική Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση

Το βιβλίο αυτό βοηθά τον αναγνώστη να καταλάβει τις βασικές και σημαντικές έννοιες της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης όπως έχουν κατανοηθεί στην παγκόσμια οικονομική σκέψη στις αρχές του 21ου αιώνα. Οι αρνητικές συνέπειες του κατακερματισμένου τρόπου επιστημονικής σκέψης κατά τον τελευταίο αιώνα, δηλαδή η εμφάνιση πολλών επιστημονικών υποπεδίων στην οικονομική σκέψη και η αποκοπή της διασύνδεσης με όμορες επιστήμες όπως η πολιτική, η ψυχολογία, η ανθρωπολογία, η κοινωνιολογία και η βιολογία, οδηγούν στην απουσία γενικών θεωρήσεων με ισχυρή προβλεπτική ικανότητα αλλά και στην κατάρρευση της ικανότητας του ερευνητή να αντιλαμβάνεται τις γενικές αλλά και τις ειδικές επιπτώσεις των αναπτυξιακών ζητημάτων και των ζητημάτων μεγέθυνσης. Αυτός είναι ο λόγος που το βιβλίο αυτό υιοθετεί μια γενική και ολοκληρωμένη αντίληψη της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης, στο πλαίσιο της οποίας τα επιστημονικά υποπεδία επιτρέπεται να επικοινωνούν με τον πυρήνα της οικονομικής θεωρίας και πολιτικής όπως επιτρέπεται να επικοινωνούν και με τις όμορες επιστήμες. Έτσι, διαμορφώνεται μια συνολική εμβάθυνση στα επί μέρους αντικείμενα.